Till innehåll på sidan

Digitalt seminarium: Hållbar bostadsförsörjning för alla

Formas presenterar den nya utlysningen som öppnar i november kring socialt hållbar bostadsförsörjning för alla. Du får ta del av det pågående arbetet med utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning samt en kunskapssammanställning kring trångboddhet och bostäders av betydelse för boendes hälsa och säkerhet.

Läs mer om alla finansierade projekt – Formas.se

Läs mer om seminarieserien här – Formas.se

Formas och det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande genomför den helt digitala seminarieserien. Den vänder sig till dig som forskar eller arbetar med samhällsplanering, samhällsbyggande och hållbarhet i till exempel en kommun, en region eller privat sektor, eller är allmänt nyfiken på vad som händer inom samhällsbyggnadsforskningen.