Till innehåll på sidan
Handbok om förvaltning av kulturmiljöer. Kyrkstallarna vid Nordingrå kyrka. Foto: Anna Thorsell (CC BY)

Kyrkstallarna vid Nordingrå kyrka. Foto: Anna Thorsell (CC BY)

Handbok om förvaltning av kulturmiljöer

Nu finns en aktualiserad handbok för dig som förvaltar kulturmiljöer. Handboken är ett stöd som beskriver en modell för förvaltningsplanering med utgångspunkt i bevarande av kulturvärden.

Ett krav för att kunna bevara och vårda kulturmiljöer är att det finns en metodisk och långsiktig förvaltning. Riksantikvarieämbetet har därför tagit fram en webbaserad handbok som ett stöd till dig som arbetar med förvaltning av kulturmiljöer i rollen som beställare eller utförare i en förvaltande organisation eller myndighet.

 

Vad är syftet med handboken?

Den tidigare handboken ”Förvaltning av kulturarv” har blivit aktualiserad och har delvis fått nytt innehåll. Handboken har även bytt namn till ”Förvaltning av kulturmiljöer” och ersätter nu den tidigare versionen.

Syftet med handboken är att öka kunskapen om förvaltning av kulturmiljöer och ge förbättrade förutsättningar att ta fram ändamålsenliga förvaltningsverktyg. Tanken är också att handboken fortsatt ska kunna vidareutvecklas och byggas ut efter nya förutsättningar och aktuella behov.

Syftet med god förvaltning av kulturmiljöer är att värna oersättliga kulturvärden för att åstadkomma långsiktigt hållbara livsmiljöer.

 

Vad innehåller handboken?

Handboken beskriver en modell för förvaltningsplanering med utgångspunkt i bevarande och den förvaltningsprocess som användning av modellen genererar. Den innehåller till exempel förslag på innehåll i ett vårdprogram, checklista på kompetenser som kan behövas vid framtagandet samt stöd i hur bevarandemål och risk- och sårbarhetsanalyser tas fram.

Den har också med exempel på hur olika delar i ett förvaltningsverktyg tas fram. Där finns länkar till flera konkreta exempel på vårdprogram, ordlista samt tips på vidare läsning om förvaltning av kulturmiljöer.

 

Länk till handboken

Förvaltning av kulturmiljöer | Riksantikvarieämbetet (raa.se)