Till innehåll på sidan
Två personer på elcykel och elsparkcykel

Bild: Viable Cities

Hållbar mobilitet i europeiskt-kinesiskt samarbetsprogram

Vill du bidra till utvecklingen inom hållbar urban mobilitet? Nu kan du söka stöd för svenskt deltagande i utlysningen inom det europeisk-kinesiska samarbetsprogrammet ERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity Sino-European. Energimyndigheten och Vinnova med Viable Cities och Drive Sweden utlyser tillsammans cirka 9 miljoner kronor till svenska aktörer. 

Europa och Kina har sedan lång tid tillbaka ett nära forskningssamarbete. I denna utlysning ges möjlighet till finansiering av tvärvetenskapliga och transdisciplinära konsortier mellan europeiska och kinesiska forskare och intressenter, för finansiering av gemensamma forsknings- och innovationsprojekt som har potential att påverka såväl samhället som vetenskapen.

I utlysningen välkomnas gemensamma projekt mellan Kina och Europa med fokus på något eller en kombination av de två temaområdena hållbar citylogistik och klimatneutral mobilitet. Projekten ska inkludera samarbete mellan Europa och Kina och måste kunna påvisa mervärdet av samarbetet.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om vem som kan söka och hur processen går till.

Informations-och matchmakingmöten

25 februari, klockan 14.00-15. 15 anordnar Viable Cities, Drive Sweden och Energimyndigheten ett digitalt informationsmöte om utlysningen.

2 mars, klockan 9.00-10.00, anordnar ENUAC Sino- Europeiska utlysningssekretariatet ett webbinarium med temat Societal impact and the impact plan approach.

16 mars, klockan 9.00-10.00, anordnar ENUAC Sino- Europeiska utlysningssekretariatet ett webbinarium med temat Submitting your application at NSFC and in UDiManager.

30 mars, klockan 9.00-10.00, anordnar ENUAC Sino- Europeiska utlysningssekretariatet ett webbinarium med temat Summary previous webinars and other questions.

Information om ytterligare informations- och matchmakingmöten läggs ut löpande på Energimyndighetens webbplats.