Till innehåll på sidan
Gymnasieelever gestaltar framtidens gaturum. Elever i en skola presenterar sitt arbete

Foto: Madeléne Beckman/ArkDes

Gymnasieelever gestaltar framtidens gaturum

God gestaltning arbetar målmedvetet tillsammans med arkitektur, form och design. Men också med konst och kulturmiljö för att bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. Det är övertygelsen som politikområdet för gestaltad livsmiljö vilar på.

ArkDes tar nu arbetet vidare och startar ett pilotsamarbete med skolor. Tidigare har området främst blivit bearbetat av bransch, kommuner och myndigheter. Syftet är att ge elever kunskap och verktyg för att kunna påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Först ut är Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm. Under höstterminen 2023 deltog det i ett pilotprojekt med 150 gymnasieelever, lärare och rektorer. Elever, lärare och studierektorer fick första en utbildning i Politik för gestaltad livsmiljö. De fick också en presentation av ArkDes Vinnovafinansierade innovationsprojekt Street Moves. Målet med Street Moves är att säkerställa att alla Sveriges gator är hållbara, hälsosamma och levande till år 2030.

Under höstterminen arbetade grupperna med sex gator i närheten av skolan med samma frågeställning som i Street Moves. Hur kan den här gatan bli mer hållbar, hälsosam och levande? Eleverna genomförde intervjuer och plats- och behovsanalyser.

Med erfarenheterna från pilotprojektet kommer ArkDes att bearbeta materialet. Målet är att på sikt tillgängliggöra det digitalt så att fler gymnasieskolor runt om i landet kan använda det.

– Det här är en fantastisk möjlighet att rusta elever med kunskap och verktyg. I framtiden kan de forma en gemensam och hållbar miljö genom arkitektur, form och design, säger Madeléne Beckman, Intendent pedagogik på ArkDes som tillsammans med kollegan Olle Lundin, Processledare i design på ArkDes lett pilotprojektet.