Till innehåll på sidan
Grönt ljus 2030 - resultatkonferens för transporters klimatmål. Annons för konferensen Grönt ljus 2030.

Grönt ljus 2030 – resultatkonferens för transporters klimatmål

För femte året i rad samlas olika aktörer inom transportsektorn för att sätta fokus på klimatmålet för 2030 – 70 procent lägre utsläpp jämfört med 2010. I år har den digitala och kostnadsfria konferensen fossilfria drivmedel som tema. Transportsektorn står idag för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Trafikverket är arrangör av denna resultatkonferens och från vår studio bjuder vi på samtal mellan olika aktörer inom produktion, leverans, distribution och användning av fossilfria drivmedel samt transportköparnas perspektiv.

Anmäl dig senast den 20 oktober!

När: Torsdag 26 oktober, klockan 13.00 – 15.00.

Hur: Digital direktsänd konferens med möjlighet att interagera med andra deltagare och talare.

Programledare: Sven Hunhammar och Sofia Lindahl, Trafikverket

Sociala kanaler: #Gröntljus2030

Om klimatmålen och fossilfria drivmedel

Vägtrafiken står för över 90 procent av utsläppen från inrikes transporter och minskningen inom vägtrafiken är därför avgörande för att nå klimatmålen 2030 och 2045. Utsläppen år 2022 var drygt 30 procent lägre än 2010. Det innebär att det kvarstår en betydande sänkning fram till 2030 för att klara målet, 70 procents minskning, jämfört med 2010. Utsläppsminskningar kan ske genom:

  • minskad trafik med förbränningsmotordrivna fordon
  • ökad andel förnybara drivmedel
  • energieffektivisering inklusive ökad andel nollutsläppsfordon (el och vätgas).

För att nå klimatmålen kan dessa tre åtgärdsområden kombineras på olika sätt. Bidraget från olika åtgärdsområden beror på olika omvärldsförutsättningar, exempelvis teknikutveckling, kostnadsutveckling och politisk inriktning genom styrmedel. Scenarier över möjlig utveckling kommer att bli presenterade vid resultatredovisningen.