Till innehåll på sidan
Två personer samtalar vid ett bord

Bild: Tillväxtverkets bildbank, bildbyrå Maskot

Genom Urbact får du kunskap från 500 städer

Alla städer vill bli mer hållbara. Samtidigt är det svårt att finna tid och kunskap om att ställa om. Hur kan man få tillgång till konkreta tips? Vi ställer frågan till Sara Palo, som är nationell kontaktpunkt för EU-nätverket Urbact.

Vad är egentligen Urbact?

Urbact är ett nätverk för att överföra kunskap om stadsplanering. Det är städer inom EU, där man bygger upp ny kunskap och också delar med sig av den till andra.

Jag kan ge ett exempel. Om du arbetar i en kommun som behöver stärka kunskapen om att planera för höjda havsnivåer, då finns ett sådant nätverk i Urbact. Man kan ansluta sig till nätverket när det är en speciell utlysning ute och man är med och ansöker om det. Övrig tid kan man ta del av den kunskap som kommer fram i de olika nätverken. Det finns hela bibliotek av kunskap i varje ämne på Urbacts webb. I Urbact finns 500 städer och 70 olika nätverk med nischad kunskap.

Likadant fungerar det med cirkulärt byggande, energieffektivisering och mobilitet. Där finns massor av kunskap på webben och kontaktpersoner bara ett samtal bort. Hade jag vetat om det här när jag jobbade på en kommun, hade jag kunnat gena till mycket bra kunskap och spara en hel del tid.

Vilken nytta kan man ha av Urbact?

Umeå är en stad som arbetar mycket med jämlikhet. I Urbact får de kontakt med andra städer som kan dela med sig av hur de gjort och gruppen har även tillgång till en expert. På så sätt kan gruppen av städer förflytta sig framåt kunskapsmässigt.

Alla städer som är med i Urbact är också förankrade i en lokal grupp där näringslivet ofta spelar en stor roll. Där kan de arbeta med frågor som till exempel transporter genom staden. Hur går det att kombinera näringslivets behov med behoven hos dem som bor och besöker staden?

Handlar allt arbete om stadsplanering?

Ja. Och det är mest fokus på städer. Tidigare har det framför allt varit större städer, men nu finns större fokus på att inkludera även mindre städer. Ånge är ett bra exempel på det. Alla kommuner är välkomna in i arbetet.

Varför arbetar Tillväxtverket med det här?

Kommunerna ansvarar för stadsplanering och vår del handlar om regional utveckling. I den utvecklingen är det viktigt att skaffa sig kunskap om hållbar stadsplanering. Genom Urbact kan vi rusta kommunerna. Det är vår roll att se till att kommunerna har de verktyg de behöver för att gå i hållbar riktning.