Till innehåll på sidan
Två personer laddar en elbil

Bild: Vinnova

Fyra utlysningar för hållbara vägtransporter

FFI utlyser drygt 200 miljoner kronor för projektidéer som bidrar till hållbara vägtransporter. Satsningen syftar till att öka tempot i omställningen av vägtransportsystemet, att gå snabbare från innovation till samhällsnytta. Fler aktörer behöver involveras om Sverige ska klara utmaningarna inom hållbarhet.

Sista ansökningsdag för dessa erbjudanden är den 21 juni. Läs mer om FFI och satsningarna på Vinnovas webbplats – FFI – för innovationer inom vägtransporter | Vinnova

I syfte att driva vägtransportinnovationer för ett hållbart samhälle har FFI för närvarande satsningar inom fyra tematiska områden: cirkularitet, nollutsläpp, trafiksäker automatisering och transport- och mobilitetstjänster.

Cirkularitet

Att minimera klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och stärka hållbarheten genom hela värdekedjan kopplat till utveckling, tillverkning och avveckling av fordon.
Kontakt: Frida Bjerke, frida.bjerke@vinnova.se
Mer information på Vinnovas webbplats – Cirkularitet – FFI – juni 2022 | Vinnova

Nollutsläpp

Att utveckla och integrera fossilfria och elektrifierade fordon med dess ladd- och tankinfrastruktur och användare, och därigenom minska påverkan på klimat och miljö för fordonssektorn.
Kontakt: Emma Westsson, emma.westsson@energimyndigheten.se
Mer information på Vinnovas webbplats – https://www.vinnova.se/e/ffi-styrelse-initierade-projekt/nollutslapp-ffi/

Trafiksäker automatisering

Att öka trafiksäkerheten och göra transporter mer hållbara genom säkra uppkopplade automatiserade fordon förberedda för samnyttjande.
Kontakt: Ulrika Landelius, ulrika.landelius@trafikverket.se
Mer information på Vinnovas webbplats – Trafiksäker automatisering – FFI – juni 2022 | Vinnova

Transport- och mobilitetstjänster

Att utveckla innovativa tjänster och transportlösningar som bidrar till att effektivisera fordonsanvändning och delar av eller hela transportsystem.
Kontakt: Christian Fredricsson, christian.fredricsson@vinnova.se
Mer information på Vinnovas webbplats –Transport- och mobilitetstjänster – FFI – juni 2022 | Vinnova

Detta är FFI

FFI, Fordonsstrategisk forskning och innovation, är ett samarbete mellan staten (Vinnova, Trafikverket och Energimyndigheten) och fordonsindustrin (Scania CV AB, AB Volvo, Volvo Car Group och FKG – Fordonskomponentgruppen).

Varje år finansierar FFI forsknings- och utvecklingsverksamhet för cirka en miljard kronor, där staten står för hälften av finansieringen. Pengarna går uteslutande till forskning, innovation och utveckling, med fokus på klimat, miljö och säkerhet.

FFI gör skillnad genom att driva vägtransportinnovationer för ett hållbart samhälle. Visionen är att Sverige leder den globala omställningen till hållbara vägtransporter.