Till innehåll på sidan

Funktionshinderspolitiken och universell utformning

Regeringen har beslutat om en strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031. Boverket har rivstartat arbetet med ett 30-tal aktiviteter under första halvan av 2022. Nu ser vi till att det blir verkstad i de här frågorna!

Arbetet med uppföljningen påbörjades under senare delen av 2021. Vad har hänt hittills

Handlingsplan med aktiviteter

Boverket arbetar med en levande handlingsplan. Aktiviteter för intern och extern samverkan, kunskapshöjande aktiviteter, projekt och processer ska förändra synen på tillgänglighet och se till att det blir verkstad i dessa frågor.

Vi arbetar bland annat med:

  • Kunskapshöjning: dialoger och föreläsningsserier internt och externt.
  • Våra arbetssätt: en genomgång av Boverkets ledningssystem och processer.
  • Våra samarbeten och kultur: Arbetet med att välja ut målgrupper för ett gemensamt genomförande av funktionshinderspolitiken har påbörjats. Kommunikationen med dessa ska därefter planeras.
  • Goda exempel: en bildbank med foton på exteriöra och interiöra projekt med inspirerande, funktionella tillgänglighetslösningar.
  • Samarbeten externt: tillsammans med andra myndigheter och MFD, Myndigheten för delaktighet, medverkar Boverket till utveckling inom området i ett tjänstepersonsnätverk.

Mer information om funktionshinderpolitiken hittar du här:

Strategin för funktionshinderspolitiken 2021–2031 (på Boverkets webbplats)