Till innehåll på sidan
Färglagd bild om transporteffektiva kommuner

Forskarnytt för transporteffektiva kommuner

Jobbar du med transportfrågor i en kommunal eller regional verksamhet? För fjärde året så anordnar vi en webbseminarieserie där forskare som fått stöd från Energimyndigheten presenterar sina resultat och slutsatser från olika transportprojekt. Syftet är att bidra till kunskapsöverföringen och skapa diskussion mellan forskare och det praktiska arbetet i kommuner.

Webbinarieserie:

Forskarnytt för transporteffektiva kommuner

Vissa webbinarier kompletterar vi med kommunala projekt inom samma temaområde. Vid alla tillfällen finns chans att diskutera och ställa frågor.

Du anmäler dig till de fyra tillfällena via kalendern på Energimyndighetens hemsida: Kalender (energimyndigheten.se)

 

Fredag 31 mars 10-11.30: Transporter på landsbygd

 • Morgondagens brevduvor för god och nära vård – först på landsbygden
  Föreläsare: Pia Kristiansson, Region Västerbotten samt Per Ödling, Lunds universitet.
 • Effekter av en förändrad tillgång till kollektivtrafik (EffektKoll)
  Föreläsare: Désirée Nilsson, Malmö universitet

Anmälningslänk på Energimyndighetens hemsida: Forskarnytt: Transporter på landsbygd (energimyndigheten.se)

 

Fredag 16 juni, 10.00–11.30: Transporter, täthet och resvanor

 • Vägväljaren – en navigator för regional transportomställning (Roadmapper)
  Föreläsare: Henrik Ny, Blekinge tekniska högskola
 • Bostadsläget: Samband mellan bostadsmarknad, tillgänglighet, jämlikhet och transporteffektivitet
  Föreläsare: Joel Hernbeck och Alexander Ståhle, Spacescape

Anmälningslänk på Energimyndighetens hemsida: Forskarnytt: Transporter, täthet och resvanor (energimyndigheten.se)

 

Fredag 1 sept, 10.00–11.30: Elsparkcyklar och nudging-appar – verktyg för att bryta bildominansen

 • eSPARK – Utvärdering av elsparkcyklars roll i det fossilfria transportsystemet
  Föreläsare: Frances Sprei, Chalmers tekniska högskola
 • Mobility BPI – Digital nudging för minskad bilpendling på Gotland
  Föreläsare: Ola Rynge, Nudgd AB

Anmälningslänk på Energimyndighetens hemsida: Forskarnytt: Elsparkcyklar och nudging-appar (energimyndigheten.se)

 

Fredag 17 nov, 10.00–11.30: Parkering och mobilitetstjänster

 • Kunskapsbyggande för mobilitetstjänster och flexibla parkeringstal vid bostäder
  Föreläsare: Greger Henriksson, Kungliga tekniska högskolan
 • Från parkeringshus till mobilitetsnoder: affärsmodeller, beteendeförändringar och fysisk omdaning
  Föreläsare: TBA, Malmö kommun

Anmälningslänk på Energimyndighetens hemsida:

Forskarnytt: Parkering och mobilitetstjänster (energimyndigheten.se)