Till innehåll på sidan
Förnyade kunskaper ger ökad cirkuläritet. Kvällsbild från ett gammalt bryggeri

Bild: Boverket/Suzanne Pluntke

Förnyade kunskaper ger ökad cirkuläritet

Ett ökat cirkulärt byggande i samhället medför ett bättre omhändertagande av befintliga värden. På Boverkets hemsida kan du fördjupa dina kunskaper om att hantera kulturvärden på ett medvetet och hänsynsfullt sätt.

Plan- och bygglagen (PBL) beaktar alltid kulturvärden som ett allmänt intresse. PBL omfattar all bebyggelse, både den särskilt värdefulla och den mer vardagliga. Kulturvärden ska hanteras i såväl den översiktliga planeringen och detaljplaneringen som i lovgivning och byggprocesser. Att arbeta med det befintliga omfamnar hållbarhetens samtliga dimensioner: vår byggda miljö berättar inte bara om vårt förflutna utan är dessutom redan använda naturresurser och redan bundet kapital.

Tema kulturvärden – en digital vägledning

Sedan 2014 finns tema Kulturvärden i PBL Kunskapsbanken. Det är Boverkets webbaserade vägledning om PBL. Temat omfattar hanteringen av kulturvärden inom såväl PBL som närliggande lagstiftning. Boverket och Riksantikvarieämbetet har tagit fram det gemensamt. Temat tydliggör vilka möjligheter det finns för att tillvarata kulturvärden i den fysiska miljön och vilka krav PBL ställer på hanteringen av kulturvärden. Här hittar du även relevanta rättsfall och exempel som på skilda sätt belyser hur man kan förstå, tydliggöra och förhålla sig till kulturvärdena i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen.

PBL och Kulturvärden – en digital kurs

Webbutbildningen ”PBL och Kulturvärden” är framtagen av Boverket, länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet. Utbildningen ska ge grundläggande kunskap om hur kulturvärden ska tas om hand i plan- och byggprocesser enligt PBL. Den kostnadsfria utbildningen, som ligger på Boverkets webbsida och är tillgänglig för alla, består av sex avsnitt och sträcker sig från översiktlig planering över byggande till förvaltning. Varje del är 20–30 minuter lång och omfattar inspelade föreläsningar och filmade exempel från kommuner och myndigheter. Till utbildningen finns även handledarmaterial med fördjupad information och diskussionsfrågor.

På Boverkets webbplats kan du ta del av tema Kulturvärden och webbutbildningen ”PBL och kulturvärden”.

Kulturvärden – PBL kunskapsbanken – Boverket

PBL och kulturvärden – PBL kunskapsbanken – Boverket