Till innehåll på sidan
Formas frukost: Utsläpp från enskilda avlopp. Illustration till Formas frukostmöte om avlopp

Formas frukost: Utsläpp från enskilda avlopp

Idag finns det cirka en miljon avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Dessa så kallade enskilda avlopp skapar olika typer av utsläpp som leder till miljö- och hälsoproblem.

För att uppfylla de svenska miljömålen och olika EU-mål krävs att vi minskar utsläppen från enskilda avlopp. Därför behöver många fastighetsägare förbättra sin avloppsrening, vilket kan innebära betydande investeringskostnader.

På Formas frukost den 14 september kl. 7.30-9.30 samlas experter och forskare för att diskutera vilka utsläppen från enskilda avlopp är, vad det ställs för krav på enskilda avlopp samt vad det finns åtgärder och styrmedel för att åtgärda problemen.

Läs mer och anmäl intresse här!