Till innehåll på sidan
Vy över en stad välvd som perspektivet i ett fisköga

Bild: Johnér bildbyrå

Föreläsningar om Boverkets arkitekturstrategier

Boverket har tagit fram en föreläsningsserie i fyra delar som bygger på Boverkets vägledning om arkitekturstrategier.

Många kommuner arbetar med att öka kvaliteten i den byggda miljön, när man bygger nytt och förvaltar det befintliga. En arkitekturstrategi är då ett viktigt verktyg. Föreläsningsserien riktar sig till dig som arbetar inom kommun eller som konsult med att ta fram en arkitekturstrategi som projektledare, projektdeltagare eller som processtöd. Du får kunskap om processen bakom, hur du kan beskriva och samtala om arkitektur och du får ta del av exempel från olika kommuner.

I den första föreläsningen får du veta mer om nyttan med en arkitekturstrategi, kopplingen till plan- och bygglagen och målet för gestaltad livsmiljö och vilket stöd man kan få från länsstyrelse och region.

Den andra delen ger dig kunskap om processen när man tar fram en arkitekturstrategi.

I den tredje delen får du kunskap kring vad en arkitekturstrategi kan innehålla och hur man kan samtala och beskriva arkitektur.

I den fjärde och sista delen får du ta del av exempel från några kommuner som på olika sätt arbetar strategiskt med arkitektur.

Se filmerna på Boverkets webbplats Utbildningsmaterial – Boverket