Till innehåll på sidan
Små händer bläddrar bland bilder som ligger på ett bord

Bild: Katarina Carlsson

Förberedelseprojekt Impact Innovation

En utlysning inom Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning Impact Innovation. Med det här erbjudandet vill vi med förberedelseprojekt stärka förutsättningarna för uppbyggnad av nya aktörsdrivna och långsiktiga innovationsprogram för systemomställning.

Programmen ska genom omställning för hållbar utveckling, innovation och banbrytande forskning bidra till global konkurrenskraft. Vi riktar oss till aktörer som vill utveckla och mobilisera kring konkreta förslag på mål, så kallade missions. Det ska lägga grunden för ett framtida innovationsprogram.

Energimyndigheten, Formas och Vinnova genomför under 2022 en utlysning om förberedelseprojekt inom Impact Innovation. Vi vill med den här utlysningen stärka förutsättningarna för uppbyggnad av nya aktörsdrivna och långsiktiga innovationsprogram för systemomställning. De nya programmen ska adressera områden med bred samhällsrelevans för att säkerställa större systemeffekter och tydligt bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

Läs mer om utlysningen hos Vinnova