Till innehåll på sidan
Verkyg som ligger i en hög

Bild: Pixabay

Fokus delaktighet – ett verktyg för tillgänglighet

Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet och jämlikhet. I verktyget Fokus delaktighet kan myndigheter, regioner och kommuner testa hur deras tillgänglighetsarbete går.

I Fokus delaktighet får ni veta hur ni arbetar med tillgänglighet och hur ni kan förbättra ert arbete.

Verktyget består av frågor om strategiskt arbete med tillgänglighet inom områden som verksamhet, lokaler och information och kommunikation. Kopplat till svaren görs en utvärdering med stöd för att utveckla arbetet.

Genom Fokus delaktighet får ni stöd i ert arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer och hitta verktyg på Myndigheten för delaktighets webbplats.