Till innehåll på sidan
Extremväder: effekter, åtgärder och lösningar. Foto: Scandinav

Extremväder: effekter, åtgärder och lösningar

Formas välkomnar forskare från alla discipliner att utforma forskningsprojekt. De ska fokusera på extremväders effekter på människor, samhällen och natur. Men också på åtgärder och lösningar för ett långsiktigt, hållbart och resilient samhälle.

Projekten får gärna kombinera forskare från olika vetenskapliga områden och utföras i samverkan med samhällsaktörer. Formas förväntar sig att projekten bidrar med ny kunskap. Kunskapen ska stärka samhällets förmåga att hantera såväl som förbereda sig inför en framtid där extrema väderhändelser blivit allt vanligare.

Extrema väderhändelser ger svårhanterliga problem

Den globala uppvärmningen och klimatförändringarna får allt mer genomgripande konsekvenser för ekosystem, människor och samhällen. En av de tydligaste konsekvenserna av ett förändrat klimat är en ökad intensitet och frekvens av extrema väderhändelser. Det är till exempel torka, värmeböljor, bränder, skyfall, och översvämningar. Extrema väderhändelser ger i sin tur upphov till komplexa och svårhanterliga sociala och ekonomiska samhällsstörningar. Till exempel på bebyggelse, infrastruktur och livsmedelsproduktion. Dagens allvarliga situation och det faktum att riskerna kopplade till extremväder framöver blir ännu större gör att det är viktigt att fortsätta att utveckla kunskap om åtgärder och lösningar för att stärka samhällets resiliens.

Formas utlyser cirka 60 miljoner kronor till forskningsprojekt som förväntas leda till nya resultat som bidrar till att samhället, på vetenskaplig grund, kan vidta åtgärder. De ska stärka förmågan att förbereda sig för och hantera en framtid där extrema väderhändelser blir vanligare och mer extrema. Det finns ett krav i denna utlysning. Forskningsprojekten ska vara formulerade och bli genomförda i kontinuerlig samverkan med aktörer även utanför forskningssamhället.