Till innehåll på sidan

Exempel på hur kommuner arbetar med gestaltning

 

Karlstad, Norrköping, Trosa, Kalmar och Karlstad är de kommuner som Boverket har skrivit om i ett antal nypublicerade exempel på hur kommuner kan arbeta med gestaltning.

Dessa reportage är den senaste delen i Boverkets arbete med att lyfta och peka på hur PBL och dess allmänna intressen stödjer kommunernas arbete med gestaltning.

De fem kommunerna har alla gemensamt att de är medvetna om att alla de åtgärder vi gör, små som stora, får en gestaltande verkan och att de prioriteringar som görs i till exempel detaljplaner kommer vara gällande under lång tid framåt. Karlstad har dessutom blivit utsedd till Årets arkitekturkommun 2022.

Ta del av alla exempel på hur kommuner kan arbeta med gestaltning på Boverkets webbplats:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lamplighetsbedomning/gestaltning-i-dp/kommunexempel/