Till innehåll på sidan
Över 2700 städer och kommuner från 43 länder i EU-initiativ för hållbara resor och transporter. Europeiska mobilitetsveckan – för hållbara resor och transporter. Illustration: European Mobility Week

Europeiska mobilitetsveckan – för hållbara resor och transporter

Varje år den 16-22 september inträffar den Europeiska mobilitetsveckan. Kommuner i Sverige och andra länder gör olika aktiviteter på temat hållbara resor och transporter – allt ifrån att dela ut kartor med lokala cykelleder till att arrangera en bilfri dag.

Europeiska mobilitetsveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Det kan handla exempelvis om aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Förra året deltog nära 3.000 städer/kommuner från 51 länder med olika aktiviteter. Kommuner och städer uppmuntrar beteendeförändringar, var och en på sitt sätt, för aktiv rörlighet, kollektivtrafik och andra rena, intelligenta transportlösningar. Man skapar olika aktiviteter och evenemang med lokala intressenter. Allt för att öka medvetenheten kring hållbart resande och transporter.

Länkar

Här är olika länders insatser under tidigare år
EUROPEAN MOBILITY WEEK |  <strong>MOBILITY</strong>ACTION in the spotlight

Mobilitetsveckan på Trafikverkets hemsida. Här finns material och kommunerna kan registrera sig.
Europeiska mobilitetsveckan – för hållbara resor och transporter – Bransch (trafikverket.se)

Webbplats för European Mobility Week
http://www.mobilityweek.eu/

 

För mer information
Niklas Henriksson, nationell samordnare

niklas.henriksson@trafikverket.se