Till innehåll på sidan
Europeiska mobilitetsveckan, den 16–22 september

Foto: EMW

Europeiska mobilietsveckan den 16-22 september

Kommuner från nära 40 länder deltar i Europeiska Mobilitetsveckan i år.  Den 16-22 september varje inträffar den Europeiska Mobilitetsveckan, ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter.

Varje kommun utformar sina egna aktiviteter. Det kan handla exempelvis om aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter. En del aktiviteter sker enbart under veckan, andra är permanenta åtgärder. I år har över 50 svenska kommuner anmält sig.

Trafikverket ansvarar för att samordna information och kampanjmaterial för Europeiska mobilitetsveckan. De tar fram underlag och förmedlar information till svenska kommuner och andra aktörer som vill medverka.

Mer utförligt om några kommuners aktiviteter under årets Mobilitetsvecka:

  • Kalmar kommun: Tidig morgon under fyra dagar kommer de att stå vid olika cykelvägar och dela ut frukostpåsar. Påsarna innehåller förutom något ätbart och en present även information om vad kommunen gör för mobilitetssatsningar. Kommunens representanter från Mobilitetsavdelningen närvarar under flera dagar på olika platser för dialog med invånarna och bjuder på något eller har någon tävling.
  • Linköpings kommun ska anordna föreläsningar med fokus på hållbart resande, eventuellt återanvända en digital tipspromenad från tidigare år. En aktivitet tillsammans med regionen och Östgötatrafiken, närvaro vid Resecentrum och uppmuntra trafikanter till hållbart resande, bjuda på kaffe.
  • Enköpings kommun. Delar ut presenter (cykellysen, sadelskydd, reflexer, cykelkartor) vid tre tillfällen, i centrum och vid stationen. Då kommer de också att berätta om kommande projekt inom trafikområdet och bjuda på kaffe.

Länkar med mer information

Mobilitetsveckan (Information på Trafikverkets webbplats)

EMW (European Mobility Weeks webbplats)