Till innehåll på sidan
Byggnad - skola

Bild: Unsplash

European Creative Industry Summit 2023

Kulturella och kreativa kompetenser och dessas bidrag till samhällsutveckling

ECIS23 är ett förmöte till EU-toppmötet om kulturella och kreativa branscher. Temat för detta förmöte är ”Transformative skills – embracing friction to create the unexpected” och där kommer design, kultur och kreativitet som transformativa kompetenser i ett Europa och ett Sverige i förändring att diskuteras. Samtalet handlar också om hur vi som diversifierad sektor kan ta vara på och bidra till de europeiska initiativ som är i uppstart.

 

Det är öppet för alla att delta på plats i Umeå alternativt medverka digitalt: #ECIS23 – European Creative Industries Summit | Eventbrite

 

När? 15 februari, kl. 12.30

 

Bild: Unsplash