Till innehåll på sidan

Ett kunskapsnav för urban mobilitet

Inom ERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC) etableras nu en Knowledge Hub – ett kunskapsnav som möjliggör utbyte inom området urban tillgänglighet och uppkoppling. Syftet med plattformen är att få bukt med fragmenteringen av erfarenheter, kompetenser och resultat.

EN-UAC är ett samarbete mellan 23 forskningsfinansiärer för forskning och innovation i 16 länder inom ett antal teman som rör inkluderande mobilitet och hållbara transportsystem i urbana miljöer i syfte att bidra till hållbara städer. Formas, Energimyndigheten och Vinnova är forskningsfinansiärer från Sverige.

Inom programmet beslutades det i oktober i år att Malmö universitet, RISE, Statens väg- och transportforskningsinstitut samt Power Circle AB får medel för att tillsammans med aktörer från Österrike, Frankrike, Lettland och Storbritannien bilda ett kunskapsnav för informationsutbyte inom urban mobilitet. Kunskapsnavet ska skapa en europeisk plattform, en så kallad Knowledge Hub, med syfte att skapa utrymme för utbyte mellan intressenter och samskapande. Plattformen väntas föreslå konkreta lösningar för stadsomvandling, förbättra forskningsresultat, omsätta forskning i praktiken och sammanföra aktörer från olika sektorer.

Utmaningar kommer att adresseras inom hållbar urban mobilitet för passagerartransport, godstransporter, uppkoppling och tillgänglighet som en integrerad och väsentlig del av hållbar stadsutveckling. Det ger en inkluderande miljö för urbana aktörer med olika bakgrund (forskare, praktiker, offentliga administratörer, entreprenörer, sociala innovatörer med flera) för att diskutera aktuella teman och prioriteringar och identifiera de mest pressande urbana utmaningarna i dag och framtiden.

 

För mer information:
Aleh Kliatsko
Formas
aleh.kliatsko@formas.se
+46 (0)73 – 539 16 64

Maria Alm
Energimyndigheten
maria.alm@energimyndigheten.se
+46 (0)16 – 544 21 87

Läs mer här:
Knowledge Hub (ENUAC) | JPI Urban Europe (jpi-urbaneurope.eu)