Till innehåll på sidan
Ett hållbart livsmedelssystem för klimatneutrala städer. Foto: Viable Cities.

Ett hållbart livsmedelssystem för klimatneutrala städer

Transition Lab Forum är avslutat för denna gång. Vi lämnar Kristianstads kommun med nya idéer, utvecklade tankar och intressanta lärdomar kring hållbara livsmedelssystem för resilienta och klimatneutrala städer.

Klimatkontrakt 2030 är en process där kommuner, myndigheter och Viable Cities tillsammans arbetar för att uppnå den radikala transformation vi behöver på kort tid för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Det är ett avtal mellan 23 kommuner, 6 myndigheter och Viable Cities. Alla parter åtar sig att konkret bidra till att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle.

Varje år anordnar Viable Cities tre Transition Lab Forum där olika relevanta teman för en hållbar omställning blir upplyfta. Här träffas kommuner, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Tillsammans arbetar de kring konkreta utmaningar, inspireras och accelerera lärandet mellan varandra genom att prata om goda exempel, hinder på vägen och samverkan.

Programmet för Transition Lab Forum i Kristianstad var fullspäckat:

  • Vi har workshopat om smart policyutveckling utifrån fyra olika frågeställningar inom områdena mobilitet, markanvändning, energi och cirkulärt byggande. Tillsammans har vi nyanserat, problematiserat och identifierat konkreta hinder och möjligheter inom utmaningarna utifrån kommunernas verkligheter. Utifrån resultat från workshopen kommer ett antal policylabb startas upp där vi arbetar vidare med konkreta frågeställningar och utmaningar inom områdena. Syftet är att identifiera bättre regler och styrmedel för klimatneutralitet.
  • Vi har lyssnat på experter och forskare om livsmedelssystemet. Allt från skolmat, klimatanpassning, resiliens, trender, hinder, möjligheter, exempel, biogas, biosfärer, innovation och mycket mer.
  • Vi har arbetat tillsammans kring ämnen såsom Klimatkontrakt, kommuninterna processer, systemdemonstratorer, uppsnabbning av omställningen till ett hållbart livsmedelssystem, radikala förändringar som behövs i matsystemet. Det ska fungera i kristider, klimatinvesteringsplaner och inte minst den offentliga sektorns roll för livsmedelsmedelssystemets omställning.
  • Vi har samtalat, knutit kontakter och utforskat idéer över god och hållbar mat för klimatneutrala städer och ett antal kaffekoppar.Här medverkar aktörer med stort engagemang, massor av energi och iver att dela och lära! Läs mer om arbetet på Klimatkontrakt 2030 — Viable Cities

Medverkande myndigheter: Energimyndigheten, Formas, Naturvårdsverket, Trafikverket, Tillväxtverket och Vinnova