Till innehåll på sidan
Utlysningsbild med tecknade växter, hus och foto av en människa

Urban omställning i Europa genom konst och design

Building Transformation Capacities, BTC-ENUTC 2023 Additional Call är den andra utlysningen inom programmet ERA-Net Cofund Urban Transformation Capacities, ENUTC. Åtta forskningsfinansiärer från sju europeiska länder satsar totalt cirka 4 miljoner euro för att finansiera forsknings- och innovationsprojekt som vill bidra till urban omställning genom konst och design. Formas och Energimyndigheten utlyser totalt cirka 1 miljon euro för svenska aktörer.

Utlysningen bjuder in forskare, kommuner, företag, civilsamhälle, aktörer inom konstnärlig verksamhet och andra relevanta intressenter för att i transnationella konsortier söka medel för hur urban omställning kan ske genom konstnärlig verksamhet. Utlysningen har tre teman som projekten kommer arbeta med:

  • Experimenterande och samskapande för en vacker och hållbar urban framtid
  • Omställning för hållbara städer
  • Inkluderande, beboliga och gröna omgivningar

Ansökan sker via den internationella utlysningens verktyg, och utvärderingssprocessen genomförs i ett steg av en internationell expertpanel. Svenska sökande som blir rekommenderade finansiering kommer att bjudas in till Energimyndighetens ansökningssystem, och projekten kommer att pågå i två år. Fullständig utlysningstext finns på den internationella utlysningens webbplats.

Utlysningen är den andra inom ENUTC där Formas har huvudansvaret för ledning och genomförande. ENUTC ingår i det europeiska samarbetet Joint Programming Initiative Urban Europe.

Mer information

Urban lunch talk om konst och design samt efterföljande informationsmöte

Välkommen till Urban lunch talk på temat konst och designs betydelse för urban omställning den 27 februari 2023 kl. 12.00. Klockan 13.00 följer ett kort informationsmöte om den kommande utlysningen (sluttid klockan 13.30).