Till innehåll på sidan
Driving Urban Transitions. Logotyp

DUT CALL 2024: Samråd med berörda parter

Städers omställning är central för att EU ska kunna nå målen i den europeiska gröna given. Dessutom för att uppfylla åtaganden relaterade till bland annat FN:s agenda 2030-mål, FN:s urbana agenda och EU:s urbana agenda.

Det europeiska partnerskapsprogrammet Driving Urban Transitions, DUT, ska hjälpa beslutsfattare i städer, företag och aktörer i samhället att agera och bidra till urban omställning. Nu kan du ta chansen att vara med och påverka nästa utlysning inom partnerskapet.

Länk till enkäten från DUT