Till innehåll på sidan

Driving Urban Transitions-utlysning 2022

Formas, Vinnova och Energimyndigheten utlyser tillsammans 42 miljoner kronor så att aktörer verksamma i Sverige kan delta i internationella forsknings-, och innovationsprojekt som tar sig an urbana utmaningar inom det europeiska partnerskapsprogrammet Driving Urban Transitions, DUT. Syftet med utlysningen är att ge stöd till transnationella forsknings- och/eller innovationsprojekt som hjälper städer i deras omställning till mer hållbara ekonomier och samhällen. 27 europeiska länder ingår i utlysningen som har en sammanlagd budget på 90–100 MEUR.

Partnerskapet är indelat på tre olika pelare som var för sig identifierar ett antal utmaningar som adresseras i utlysningen: Cirkulära urbana ekonomier (CUE), 15-minutersstaden (15minC) och Energipositiva stadsdelar (PED). Utlysningen fokuserar på ett antal utmaningar identifierade inom respektive pelare:

Energipositiva stadsdelar:

 • PED topic 1: Energy communities – energy transition driven by civil society
 • PED topic 2: Energy flexibility strategies – technological, legal, societal challenges
 • PED topic 3: Energy efficiency in existing urban structures

15-minuters staden:

 • 15mC topic 1: Strengthen the mix of urban functions and services
 • 15mC topic 2: Foster sustainable options for personal mobility and logistics in urban outskirts (and beyond)
 • 15mC topic 3: (Re)imagine urban public spaces and streets for vibrant, sustainable neighbourhoods

Cirkulära urbana ekonomier:

 • CUE topic 1: Urban Resource Sharing and Circularity
 • CUE topic 2: Nature-based solutions (NBS)
 • CUE topic 3: Urban food systems

Formas ansvarar för pelaren om cirkulära urbana ekonomier, och om de tre utmaningar som hör till denna kan du läsa mer utförligt om under Syfte och inriktning.

Utlysningen välkomnar forskare, städer, kommuner, företag, civilsamhället och andra intressenter att söka medel som kan bidra till städers omställning. Den avser att stödja en stor bredd av vetenskapliga discipliner och välkomnar tvärvetenskapliga angreppssätt, samt ett brett spektrum av aktiviteter, från forskning till innovation och tillämpning. Ett tydligt mål för utlysningen är också att engagera intressenter som företag, offentliga verksamheter och civilsamhället i projekten, samt att ta hänsyn till användarnas behov när projektets mål identifieras.

Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess.

 1. En kortfattad ansökan lämnas in i Steg 1 senast kl. 13.00 CET den 21 november 2022.
 2. Steg 2 är till för fullständiga ansökningar, och lämnas in senast kl. 13.00 CET den 3 maj 2023.

Läs mer om processen i den fullständiga internationella utlysningstexten.Länk till annan webbplats. Ansökningar i steg 1 och 2 ska skickas in till den rumänska organisationen UEFISCDIs elektroniska ansökningssystem UDiManager.Länk till annan webbplats. Se fullständig information och ingång till ansökningssystem på utlysningens internationella webbsida.Länk till annan webbplats.

Innan du ansöker

Se nedan för en sammanfattning av vad ansökan ska innehålla när du söker medel från Formas för ditt deltagande i ett konsortium. Du bör utgå från den internationella utlysningstexten för att få fullständig information om bland annat utlysningens adresserade utmaningar, de två olika spåren (forskningsinriktade projekt och innovationsinriktade projekt) som sökande kan ansöka inom, deltagande länder och dessas budgetar, ansökningsförfarande och transnationella krav.

Internationell utlysningstext, DUT Call 2022Länk till annan webbplats.

Läs även vägledningen för utlysningen på svenska som innehåller kortfattad information om utlysningen och respektive pelare. De nationella kraven för respektive finansiär (Formas, Vinnova och Energimyndigheten) går att hitta i de nationella annexen i den internationella utlysningstexten. Rekommendationen är även att ta kontakt med utlysningens nationella kontaktpersoner innan ansökan i steg 1 skickas in.

Driving Urban Transitions utlysning 1, vägledning på svenska (pdf), 189 kB.

Så här ansöker du

Efter du har lämnat in din ansökan

Efter att du har lämnat in din ansökan, i steg 1 såväl som steg 2, kommer de svenska finansiärsorganisationerna att kontrollera så att ansökan uppfyller grundläggande nationella formaliakrav. Dessa finns beskrivna i den här nationella utlysningstexten (se till exempel ”Hur stor andel av projektets kostnader kan jag få stöd för?”). I både steg 1 och 2, utvärderar det internationella programsekretariatet för DUT ansökningarna utifrån de transnationella krav som finns i den internationella utlysningstexten. Därefter bedöms ansökningarna av en internationell panel av granskare utifrån de bedömningskriterier som beskrivs i den internationella utlysningstexten.

Internationell utlysningstext, DUT Call 2022Länk till annan webbplats.

Det internationella programsekretariatet för DUT återkommer till konsortieledaren med rekommendationer och återkoppling för konsortiet när ansökningar i steg 1 respektive i steg 2 bedömts av den internationella panelen med granskare.

Seminarier, webbinarier och matchmaking

Lanseringsevent för partnerskapet Driving Urban Transitions

Tisdag 4 oktober och onsdag 5 oktober

Den officiella lanseringen av partnerskapet äger rum i Bryssel 4–5 oktober 2022. Det går att delta både fysiskt och digitalt.

DUT Launch Conference Information (dutpartnership.eu)Länk till annan webbplats.

Matchmakingmöte på svenska

Måndagen den 10 oktober kl. 10.00-11.30

Under webbinariet finns möjlighet till matchmaking och nätverkande för att underlätta för intresserade aktörer att hitta andra svenska partners att ta fram en ansökan med. För dig som önskar finns möjlighet att göra en kort pitch, tre minuter, av en projektidé eller verksamhet för att kunna bygga ett konsortium för ansökan och matcha med andra aktörer i Sverige. Kontakta Patrik Rydén, Viable Cities, om du är intresserad av att göra en pitch.

Agenda

 • Information om Driving Urban Transition to a sustainable future, DUT, utlysning 2022
 • Inspirations- och erfarenhetsberättelse från tidigare europeiska projekt
 • Presentation av B2Match verktyget
 • Korta pitchar med direkt återkoppling
 • Möjlighet till matchmaking

Anslut till mötet (Microsoft Teams)Länk till annan webbplats.

Internationell information och matchmaking

Tisdagen den 18 oktober

Seminariet sker digitalt. Mer information finns på partnerskapets webbplats.

DUT Call 2022: Info Day 2 (dutpartnership.eu)Länk till annan webbplats.

Kontakt

För frågor om utlysningens innehåll

Josefin Thoresson

Forskningssekreterare

josefin.thoresson@formas.se

För frågor om partnerskapsprogrammet och utlysningens innehåll

Björn Wallsten

Forskningssekreterare

bjorn.wallsten@formas.se

För frågor om budget, finansiering och stöd till företag

Johan Hansson

Verksamhetsutvecklare

johan.hansson@formas.se