Till innehåll på sidan
Digitalisering för att forma ett hållbart samhällsbyggande. Illustration: Klara Falk/Boverket

Illustration: Klara Falk/Boverket

Digitalisering för att forma ett hållbart samhällsbyggande

Formas har beviljat 29 projekt totalt 46,5 miljoner kronor genom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Lika mycket samfinansieras av sektorn. De två utlysningarna, Innovationsidén och Digitalt samhällsbyggande i praktiken, har i år lockat fler småföretag och kommuner att söka än tidigare.

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som Energimyndigheten, Formas och Vinnova finansierar. Programmet stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete för att bidra till ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart.

I programmets årliga utlysning Digitalt samhällsbyggande i praktiken finansieras nu 15 forsknings- och innovationsprojekt. De ska bidra till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande. Projekten handlar bland annat om AI för insamling av geodata, 3D-utskrift av betongelement, projektverktyg för säkra stadsmiljöer, visualisering av resursflöden och digitala tvillingar. Många av projekten bygger vidare på resultat från tidigare projekt som beviljats medel inom programmet.

– I projekten samverkar olika aktörer inom offentlig sektor, näringsliv och akademi vilket är avgörande för ett hållbart samhällsbyggande. Utlysningen har fler sökande kommuner än tidigare, vilket är glädjande då det är något vi arbetat aktivt för, säger Aleh Kliatsko, forskningssekreterare på Formas.

Den årliga utlysningen kompletteras av utlysningen Innovationsidén för att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag och kommuner att utveckla, testa och skala upp idéer som kan leda till innovationer. Cirka 60 procent av årets sökande i Innovationsidén är nya aktörer för Formas och består främst av småföretag.

– Det finns ett stort intresse bland såväl småföretag som kommuner att söka. Vi har aldrig tidigare haft så här många ansökningar i utlysningen, säger Aleh Kliatsko.

De 14 projekt som nu beviljas medel handlar bland annat om skolstrukturplanering, styrning av smarta fönster, fjärrstyrda pumpslangar, robotiserade mikrofabriker och bedömningsverktyg för sulfidjordar.

Nästa omgång av Innovationsidén öppnar i augusti 2023. Den som är intresserad av att söka medel kommer ha möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla idéer inför ansökan. Nästa omgång av Digitalt samhällsbyggande i praktiken öppnar i november 2023.

Kontakt

Aleh Kliatsko | forskningssekreterare, aleh.kliatsko@formas.se

Läs mer