Till innehåll på sidan
De gamla lysrörens och lysrörslampornas tid är förbi. Illustration: Faktablad

De gamla lysrörens och lysrörslampornas tid är förbi

Gamla lysrör och lysrörslampor innehåller det giftiga ämnet kvicksilver, samtidigt som de är mindre energieffektiva än nya LED-alternativ. Därför har EU beslutat att de ska fasas ut.

Lysrör och lysrörslampor finns i stor mängd framför allt i skolor, kontor, sjukhus och industrilokaler, men även i privata bostäder.

Utfasningen sker i etapper som följer två EU-lagstiftningar. RoHS, direktivet om begränsning av giftiga ämnen, samt ekodesignförordningen för belysning som fokuserar på energieffektivitet.

Redan i februari 2023 inleddes utfasningen av kompaktlysrör med separata drivdon i enlighet med RoHS och utfasningen av T5 och T8-lysrör gäller från och med den 24 augusti. Den 1 september fasas T8-lysrör även ut av ekodesignförordningen.

– Syftet är att begränsa spridningen av kvicksilver och minska användningen av el. Vid byte till LED-alternativ kan elanvändningen för belysning i en lokal nästintill halveras. Med smart styrning är det möjligt att spara ytterligare 20–40 procent. På nationell nivå innebär det en besparing på cirka 2,5 TWh årligen när bytet är genomfört i sin helhet, säger Peter Bennich, senior rådgivare.

Så småningom kommer det inte längre gå att köpa lysrör och lysrörslampor som innehåller kvicksilver.

– De lysrör och lysrörslampor som är i bruk och som finns i lager kan fortsätta att användas. Det är många ljuskällor med kvicksilver som ska bytas ut och det kommer ta flera år innan alla har ersatts av LED-belysning, säger Peter Bennich.

Att byta till LED-belysning är en smart investering. Det minskar kostnaden för både drift och underhåll. De flesta lysrör och lysrörslampor som behöver bli utbytta ut finns inom offentlig sektor samt flerfamiljshus.

– Börja med att kartlägga befintlig belysning och behovet av att byta till ny belysning. Ett annat tips är att gå igenom lokalerna när de inte används för att se om ljuset är på när det inte behövs, säger Peter Bennich.

 

Fakta

  • Kompaktlysrör med externa drivdon fasades ut i februari 2023 via RoHS-direktivet. RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.
  • T5- och T8-lysrör fasades ut från och med den 24 augusti via RoHS-direktivet.
  • Den 1 september fasas T8 även ut via ekodesignförordningen för belysning.
  • Genom att byta till energisnåla apparater och belysning samt isolera bostäder och optimera industriprocesser kan vi minska vårt energibehov.