Till innehåll på sidan
Barn vid en busshållplats

Bild: Trafikverket

Dags att söka stadsmiljöavtal – för hållbara städer

Trafikverket har två öppna utlysningar inom stadsmiljöavtal där kommuner och regioner kan söka medfinansiering av åtgärder i städer. Syftet är fler ska få möjlighet att cykla och resa kollektivt.

Sedan starten har nästan var tredje kommun/region beviljats stadsmiljöavtal. Det finns en miljard kronor att ansöka om per år fram till 2029. Syftet med stadsmiljöavtal är att främja hållbara stadsmiljöer och stödet ska leda till:

  • en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik
  • hållbara godstransportlösningar.

Särskild satsning på cykelåtgärder 2022

Under 2022 görs en extra statlig satsning på cykelåtgärder. Förstärkningen är enligt senaste budgetpropositionen 200 miljoner kronor. I år har Trafikverket beviljat cirka 470 miljoner kronor till cykelåtgärder via stadsmiljöavtalen.

Nu går det att söka medel inom denna tillfälliga förstärkning, sista ansökningsdag hos Trafikverket är den 30 november 2021. Detta är sista utlysningen i den särskilda cykelsatsningen. Åtgärderna ska genomföras under 2022 och motprestationerna ska vara genomförda senast 2023.

Fokus på paket av åtgärder i de ordinarie stadsmiljöavtalen

Det går också att söka ordinarie stadsmiljöavtal nu, sista dag för ansökan hos Trafikverket är den 28 januari 2022. Åtgärderna och motprestationerna i den ordinarie utlysningen ska vara genomförda senast 2029.

En bra stadsmiljöavtalsansökan innehåller ett paket av åtgärder och motprestationer som tillsammans leder till kapacitetsstarka lösningar och ger synergieffekter. Det kan vara åtgärder för kollektivtrafik, som ett Bus Rapid Transit-system, eller cykelvägar som kombineras med motprestationer i form av beteendepåverkande insatser, framtagande av trafikstrategi, sänkning av parkeringstal etc.

Boka in ditt informationsmöte

Med anledning av de två utlysningarna erbjuder Trafikverket tre digitala informationstillfällen under perioden  11 november till 7 december. Anmälan är öppen nu.

Inom ett regeringsuppdrag driver Trafikverket en arena för transporteffektiv stadsmiljö. Arenan arrangerar också ett webbinarium om stadsmiljöavtal. Det har fokus på lärdomar och erfarenheter från ett antal kommuner som arbetar med detta. Det hålls den 29 november och anmälan kan göras från och med november.

 

Läs mer på Trafikverkets webbplats

Stadsmiljöavtal – trafikverket.se