Till innehåll på sidan
En mamma och ett barn går i en skog

Bild: Vinnova

Civilsamhällets lösningar för klimatomställning

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. Senast år 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att lyckas kommer det krävas kollektiva åtgärder utan motstycke för att klimatomställningen ska ske snabbt, rättvist och i samspel med övriga hållbarhetsmål inom Agenda 2030.

Detta innebär att alla aktörer behöver delta i transformationen mot ett klimatneutralt samhälle. Civilsamhällets kapacitet att mobilisera och bryta ny mark har historiskt varit avgörande för att stärka samhällets förmåga till omställning vid kritiska tidpunkter.

Vinnova vill med detta erbjudande ge stöd till initiativ ledda av civilsamhället och som sker i samverkan över sektorer. Projekten ska visa på potential att accelerera takten i klimatomställningen, för minskade växthusgasutsläpp och klimatanpassning.

För att möta klimatutmaningen, och för att bidra till innovation som på sikt påverkar hela system, krävs samverkan över sektorer. I denna utlysning är det en civilsamhällesorganisation som leder projektet i nära samverkan med minst ytterligare en part från en annan sektor, offentlig eller privat. Genom samarbeten över sektorer vill vi bidra till att fler organisationer utvecklar sin förmåga, och förutsättningar för, att skapa långsiktig samverkan och partnerskap för att kunna skala och genomföra lösningarna brett på sikt.

De lösningar vi söker i denna insats ska kunna testas i närtid inom ramen för projektet, vidareutvecklas genom samverkan och på sikt ha potential att förändra strukturer och system. Lösningarna ska i första hand implementeras i Sverige.

Denna utlysning har följande fokusområden:

  • Hållbar industri: Demokratisk och rättvis klimatomställning i industrin
  • Hållbar industri: Återbruk och cirkulära flöden
  • Hållbara matsystem: Omställning av produktion, distribution och konsumtion
  • Hållbar mobilitet: Förbättrad tillgänglighet för alla
  • Hållbar samhällsbyggnad: Resiliens och klimatanpassning i samhället

All information om utlysningen finns på Vinnovas webbplats Civilsamhällets lösningar för klimatomställning | Vinnova

Vill du veta mer om de olika fokusområdenas innehåll och möjligheter till att ansöka i denna utlysning?

Välkommen till våra informationsträffar som äger rum:

  • Onsdag 16 feb 12.00-12.50
  • Onsdag 23 feb 16.00-16.50
  • Onsdag 9 mars 12.00-12.50
  • Onsdag 16 mars 16.00-16.50

För ytterligare information

Kontakta utlysningens gruppmail: civilsamhallet@vinnova.se