Till innehåll på sidan
Cirkulär ekonomi runt Stockholm. Foto: Scandinav

Cirkulär ekonomi runt Stockholm

Nu kan aktörer i Stockholmsregionen söka finansiering för insatser som gynnar ökad cirkularitet. Nyckeln till en väl fungerande cirkulär ekonomi är innovation längs hela värdekedjan. Mängden avfall måste minska och användningen av återvunna material och resurser öka. Framgångsrika samverkansmöjligheter är också en väg för att möjliggöra forskning och innovation.
Aktörer i det företagsfrämjande systemet samt regioner, kommuner, civilsamhälle och lärosäten kan söka medel. Pengar ska gå till projekt som stärker grön omställning och ett hållbart näringsliv genom cirkulär ekonomi. Ett projekt kan max beviljas 40 procent av sin totala budget i EU-stöd.Vad handlar erbjudandet om? Det handlar om hur forskning, innovation i samarbete med företag kan främja den cirkulära ekonomin i Stockholmsregionen. Akademin är särskilt efterfrågad som projektägare eller projektpart. Insatserna ska bidra till en mer utvecklad cirkulär ekonomi i Stockholmsregionen. Mer information kommer publiceras i december. Ytterligare information finns i länken.Främja forsknings- och innovationsprocesser med koppling till cirkulär ekonomi i Stockholmsregionen (på tillvaxtverket.se)