Till innehåll på sidan
Collage av olika bilder

Cirkulär ekonomi och resursanvändning inom planetens gränser

 

Vill du bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då finns det möjlighet att ansöka om stöd för forsknings- och innovationsprojekt inom programmet RE:Source. Utlysta medel: 35 miljoner kronor.

Det här kan du söka stöd för

Utlysningen riktar sig till forsknings- och innovationsprojekt som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi.

Komplexa utmaningar kräver en stor variation av lösningar. Vi välkomnar därför en bredd av forsknings- och innovationsprojekt från flera branscher, olika typer av konstellationer och olika typer av lösningar.

Den här utlysningen riktar sig till projekt inom industriell forskning, experimentell utveckling och genomförbarhetsstudier.

I den Fullständig utlysningstexten finns utförlig information om utlysningen

Vem kan söka?

Alla organisationer som genom forskning- och innovation kan bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi kan söka. Exempelvis:

  • företag till exempel industriföretag, leverantörer av teknik och tjänster
  • forskningsinstitut
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • offentlig sektor eller andra organisationer.

Viktiga datum

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i juni 2023. Projektet kan starta tidigast 1 september 2023.

Webbinarier

Vill du veta mer om utlysningen är du välkommen att delta på något av följande webbinarier:

Anmälan till webbinarium 14 december, klockan 10.00-11.30

Anmälan till webbinarium 11 januari, klockan 10.00-11.30

På webbinarierna får du information om utlysningen, hur man ansöker, hur ansökningarna utvärderas och du får även möjlighet att ställa frågor.

Innan du deltar i webbinariet ser vi gärna att du läser den fullständiga utlysningstexten.

Om RE:Source

Utlysningen genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Programmet ska bidra till materialanvändning inom planetens gränser genom innovation och konkurrenskraft och är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogrammen är att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och internationell konkurrenskraft.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Angående programmet samt utlysningens innehåll och inriktning

Klas Cullbrand, innovationsledare för RE:Source, telefon: 073-718 86 69

Angående ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor

Anna Malmström, utlysningsansvarig Energimyndigheten, telefon: 016-544 22 63

Elinor Kruse, Energimyndigheten, telefon: 016-544 24 48