Till innehåll på sidan
Pusselbiltar och händer

Bild: Vinnova

Checkar för innovationsupphandling 2022 – grön omställning

Visste du att offentliga inköp har en högre klimatpåverkan än Sveriges transporter och jordbruk tillsammans?

Upphandling av nya och bärkraftiga lösningar som bidrar till samhällets gröna omställning är avgörande för vår förmåga att klara klimatmålet om nettonollutsläpp år 2045. Därför öppnar Vinnova nu en utlysning av checkar för innovationsupphandling som ska underlätta för upphandlande organisationerna att använda extern kompetens inför eller under en pågående innovationsupphandling.

Innovationsupphandlingen ska ha potential att bidra till omställningen mot en resurseffektiv och cirkulär ekonomi, alternativt främja användningen av nyskapande klimatneutrala varor och tjänster.

Offentliga inköp uppgår till strax över 800 miljarder kronor, vilket motsvarar en sjättedel av Sveriges BNP. Detta innebär att de offentliga inköpen är avgörande för samhällets förmåga att klara Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp år 2045. År 2019 uppgick de offentliga inköpens klimatpåverkan till 23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, högre än samtliga växthusgasutsläpp som genererades från Sveriges inrikes transporter och jordbruk tillsammans.

All information om utlysningen finns på Vinnovas webbplats – Checkar för innovationsupphandling 2022 – grön omställning | Vinnova

Vill du veta mer om möjligheter till att ansöka i denna utlysning?
Välkommen till våra digitala frågestunder som äger rum:
• Onsdag 23 mars 11.00-11.50
• Tisdag 12 april 11.00-11.50
• Torsdag 5 maj 14.00-14.50
• Fredag 20 maj 10.00-10.50

För ytterligare information
Kontakta Nina Widmark