Till innehåll på sidan
Pepparkakshus

Vinnova

Bygg för framtiden

Med denna utlysning vill vi främja lösningar som bidrar till en hållbar bygg- och anläggningssektor. Vi söker projekt inom innovationsområdena Hållbara material- och resursflöden, Hållbar kravställning och Gestaltad livsmiljö med fokus på hållbarhet.

Mer info finns här: Bygg för framtiden! – Innovation för hållbar bygg- och anläggning | Vinnova

Denna utlysning är ett av fyra erbjudanden som Vinnova, Formas och de två strategiska innovationsprogrammen Smart Built Environment och Infra Sweden öppnar under november månad 2022.

Den 16 november 2022 arrangerar vi även ett seminarium där du får veta mer om om utlysningarna, ställa frågor och bolla idéer. Seminariet innehåller även en matchmaking där du blir matchad med andra aktörer för att få testa idéer, få inspiration av andra och skapa nätverk. Du önskar själv vilket ämnesområde eller typ av aktörer du vill träffa.

Här bokar du din plats till seminariet Stor satsning inom byggande, bostäder och infrastruktur