Till innehåll på sidan
Boverket lanserar energiguide för småhusägare.Foto: Infab En man håller i en skylt, står framför en vit villa.

Boverkets energiguide för småhusägare

Boverket har lanserat Energiguiden för hållbar renovering. Det är en digital guide för småhusägare som finns på Boverkets webbplats. Här har Boverket samlat kunskap, goda råd och tips för alla småhusägare.

Boverket har regeringens uppdrag att samla kunskap om energieffektiviserande renovering. Den ska vara lättillgänglig för småhusägare, ägare av flerbostadshus, både professionella fastighetsägare och ägare av bostadsrätter.  Nu har man lanserat guiden för småhusägare. Senare i år kommer den att kompletteras med liknande information för de som äger flerbostadshus.

  • Vi hoppas och tror att många småhusägare funderar på att sänka energianvändningen inför nästa vinter. Därför har vi lanserat Energiguiden och kanske vill de redan nu ägna tid åt att lära känna sitt hus och ta reda på vad som kan vara lämpliga åtgärder, säger Susanne Åkesson som är uppdragsägare på Boverket.

Opartisk och trovärdig information

Boverket har tagit fram Energiguiden i samarbete med Energimyndigheten och den innehåller opartisk information om hur man kan genomföra en hållbar renovering. Det är allt ifrån att byta uppvärmningssystem, täta fasader och vindar, till att byta fönster. Boverket vill att småhusägarna ska göra medvetna val för att sänka energianvändningen som även kan förbättra inomhusmiljön. Det ska också vara åtgärder som bidrar till att bevara kulturvärden och minska påverkan på klimat och miljö. Guiden innehåller även goda råd och rekommendationer för att undvika oönskade konsekvenser som fel, brister och skador.

Steg för steg genom hela processen

Boverkets energiguide går igenom de olika stegen i en renoveringsprocess.

  • Vi tycker att småhusägaren ska börja med att lära känna sitt hus, det är viktigt för att göra rätt åtgärder. Sedan informerar vi om lönsamhet och finansiering, vilka hänsyn som man bör ta, regler och tillstånd för olika åtgärder, hur man upphandlar tjänster och sedan bygger och underhåller sitt hus. Här finns en lång rad av vägledande texter som vi hoppas att småhusägarna ska ha nytta av, säger Kristoffer Edblad som är projektledare för Energiguiden.

Nytt bidrag för energieffektivisering i småhus

Regeringen har fattat beslut om att införa ett bidrag till småhusägare som konverterar från direktverkande el och gas. Bidraget finns att söka på Boverkets webbplats och uppgår till maximalt 60 000 kronor. Det är länsstyrelserna i landet som handlägger bidraget och som fattar beslut, och de informerar också om vilka villkor som gäller.
Boverket startar inom kort också en informationskampanj under sommaren som vänder sig till alla småhusägare i landet.

Länkar

Energiguiden – Energiguiden – Boverket