Till innehåll på sidan

Bostäder för äldre

Om du ska bygga eller bygga om bostäder för äldre personer kan du få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Du kan också få stöd för att anpassa till exempel entréer, trapphus eller tvättstugor i hus med hyresrätter och bostadsrätter, så att de fungerar bättre för äldre personer som vill bo kvar.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av exempelvis kommun, allmännyttigt bostadsföretag, privat fastighetsägare, byggföretag eller kooperativ bostadsförening. När det gäller anpassning av gemensamma utrymmen  hyres- eller bostadsrättshus kan även bostadsrättsföreningar söka stödet. Stödet betalas ut när byggnadsprojektet är färdigställt. Det betalas ut till fastighetsägaren, tomträttshavaren eller ägaren av byggnaden.

FÖR VAD KAN JAG SÖKA?

Stödet består av tre delar:

  1. Stöd för att bygga eller bygga om särskilt boende för äldre som ges med stöd av socialtjänstlagen.
  2. Stöd för att bygga seniorboende, trygghetsboende eller andra hyresbostäder på den ordinarie bostadsmarknaden som är avsedda för personer över 65 år.
  3. Stöd för att anpassa tvättstuga, trapphus, soprum eller andra gemensamma utrymmen i hyreshus, kooperativt hyreshus eller bostadsrättshus.

Vilken åtgärd vill du söka stöd för? Läs mer om de olika alternativen på Boverkets hemsida.