Till innehåll på sidan
Residens Framsyn - bjud in framtidskompetens till er offentliga organisation. Foto: Melker Dahlstrand/Swedish Creativity

Bjud in framtidskompetens till er offentliga organisation

Det här erbjudandet handlar om ett residensprogram. Genom framsyn ska det bidra till att värdorganisationen blir bättre rustad att leda från framtiden.

Satsningen riktar sig till er i offentliga organisationer som under en tid vill bjuda in en person med kompetens och erfarenhet inom framsynsområdet. I ett så kallat residensprogram. I en tid med kraftig utvecklingstakt har man stor nytta av att hitta sätt att förstå, använda och förhålla sig till det som ligger runt hörnet. Då blir man bättre rustad att leda från framtiden.

Med det här erbjudandet vill vi bidra till att residensprogram används för innovation med hjälp av framsynsmetoder. Vi vill också att det leder till att framsynskompetens kommer till användning i fler sammanhang.

Denna satsning välkomnar projekt som har ett långsiktigt syfte att utveckla innovationer och bli bättre rustade att leda från framtiden genom att ta in en person med framsynskompetens i en befintlig verksamhet.

Målet är att ta in gränsöverskridande färdigheter och kompetenser. Det ger möjligheter att utveckla er verksamhet, era produkter eller de tjänster ni erbjuder. Avsikten är att personen kan överföra perspektiv, kompetens och färdigheter som tillför en betydande skillnad från befintlig verksamhet.

Länk

Residens Framsyn – bjud in framtidskompetens till er organisation | Vinnova