Till innehåll på sidan

Illustration: Mattias Käll

Bidra till resurs- och energieffektiv bebyggelse

Vill du bidra till omställningen till en resurs- och energieffektiv bebyggelse för att möta klimatutmaningen och nå ett hållbart samhälle? I forsknings-och innovationsprogrammet E2B2:s sjunde utlysning välkomnar Energimyndigheten projekt som bidrar till att öka takten till hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen.

Utmaningarna som präglar bebyggelsen är komplexa, involverar många olika aktörer, på många olika nivåer. Lösningar inom området behöver samspela för att fungera och nyttjas på bästa sätt. Utlysningen har som mål att bidra med utvecklingen av ny kunskap, teknik, processer, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen. Här ingår resurs- och energianvändning inom den byggda miljön över hela livscykeln.

Området omfattar bostäder, lokaler, byggprocessens olika skeden, renovering, samverkan mellan byggnaders tekniska och arkitektoniska utformning, installationstekniska komponenter och energiförsörjningssystem samt brukarnas och andra aktörers drivkraft, kunskap och incitament för effektiv resurs- och energianvändning.

Läs mer om vilka projekt som kan få stöd, vad som efterfrågas särskilt i utlysningen och vem som kan söka på Energimyndighetens webbplats.

Bidra till resurs- och energieffektiv bebyggelse (energimyndigheten.se)

Webbinarium om utlysningen den 27 april

Planerar du att skicka in en ansökan och vill veta mer? Har du frågor om utlysningen eller hur du ansöker? Då är du välkommen att delta på webbinarie om utlysningen.

Tid: onsdag den 27 april 2022, klockan 14.00–15.00.

För att delta anmäl dig senast den 26 april

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Ni är välkomna att kontakta oss genom att skicka epost till E2B2:s programkansli på in…@e2b2.se eller till Energimyndigheten på e2…@energimyndigheten.se. Ange E2B2 utlysning 7 i ämnesraden.