Till innehåll på sidan

Bidra till innehåll i utlysning om urban green and blue spaces

Nu finns möjlighet att bidra till innehållet i en eventuellt kommande utlysning inom den globala organisationen Belmont Forum.

Länk till enkät

Urban Blue and Green (enkät på Google document)