Till innehåll på sidan
Plankor som ligger på en asfalterad plan i olika mönster

Bild: Anders Berensson

ArkDes Think Tank Open Call 2021

Sök till ArkDes Think Tank Open Call 2021! Du som arbetar med arkitektur, form och design kan söka 250 000 kr för att genomföra ett projekt på temat Gemensamma rum och mellanrum. Vi söker projekt som handlar om utmaningsdriven arkitektur och design där kunskapsluckor kopplat till hållbar stadsutveckling och gestaltad livsmiljö identifieras och utforskas.

Utlysningen riktar sig till yrkesverksamma inom gestaltningsområdet som vill utveckla en idé. Maxbeloppet per ansökan är 250 000kr och vi avser att finansiera 4-6 projekt. Vi tror på att design och arkitektur kan bidra med lösningar för en bättre samhällsutveckling. När gestaltning är som bäst kan den inspirera till helt nya visioner och visa vägen framåt. ArkDes Think Tank vill därför främja innovativa projekt som utvecklar idéer, visioner och metoder för en bättre gestaltning av våra samhällen. Utlysningen syftar till att skapa ett ekonomiskt utrymme för yrkesverksamma inom gestaltningsområdet att vidareutveckla eller genomföra praktiknära, utredande projekt som lyfter utmaningar och frågor kopplade till dagens och framtidens gestaltade livsmiljö.