Till innehåll på sidan
ArkDes släpper ny rapport om Street Moves. Bilden föreställer en affisch som beskriver rapporten Street Moves. Ett omslag från denna.

ArkDes släpper ny rapport om Street Moves

Idag släpper ArkDes en rapport som sammanfattar det andra steget av innovationsprojektet Street Moves. Projektet har under de senaste två åren tagit stadsplanering till nästa nivå. Med hjälp av design undersöker Street Moves hur framtidens gaturum skulle kunna se ut om de inte designades med bilen i fokus. Målet är att göra alla Sveriges gator hållbara, hälsosamma och levande.

 

I rapporten sammanställer man resultat och lärdomar från sex deltagande kommuner. De är Göteborgs Stad, Helsingborgs stad, Umeå kommun, Härnösands kommun, Hultsfreds kommun och Södertälje kommun. Rapporten presenterar bland annat enkätundersökningar som visar att 81 % av de tillfrågade i Hultsfred, Härnösand och Södertälje ser positivt på idén att förändra gator med tillfälliga lösningar liknande Street Moves. Rapporten visar även att de deltagande kommunerna ser ett stort värde i Street Moves designprocesser för att involvera kommuninvånarna i planeringsprocesserna, och för att utvärdera vad som fungerar på en plats inför mer långsiktiga förändringar.

 

💡 Här hittar du rapporten: https://streetmoves.arkdes.se/wp-content/uploads/2023/12/ArkDes-Street-Moves-2-rapport-2023.pdf

 

🎬 Dagen till ära släpper vi även en film om Street Moves. Se filmen: https://streetmoves.arkdes.se/om-street-moves-rorelsen/

 

Street Moves leds av ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design, och finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.