Till innehåll på sidan
ArkDes praktiknära forskningsprojekt i Malmö invigt. Personer lyssnar i en ruffig lokal

Foto: Olle Enqvist/ArkDes

ArkDes praktiknära forskningsprojekt i Malmö invigt

En amfiteater, en urban skog och vävda pergolas att samlas under. Det blev svaret när tvärdisciplinära team Layered fick ge förslag på hur Nyhamnen i Malmö kan bli tillgänglig för allmänheten genom att samarbeta med lokala aktörer och använda platsens befintliga material.

Arbetet är en del av ArkDes praktiknära forskningsprojekt Power of Places som handlar om att hitta metoder för att ta tillvara platsers existerande resurser. Den 8 juni öppnade den övergivna färjeterminalen i Nyhamnen, Malmö, upp för stadens befolkning och testas nu som en publik plats med nya användningsområden.
Kan färjeterminalens postindustriella bilramp och betongsuggor bli en amfiteater istället för att rivas? Kan den befintliga vilda grönskan på platsen förstärkas så att det istället blir en urban skog?

Power of Places är ett samarbete mellan ArkDes och Malmö stad, med stöd av Malmö Förskönings- och Planteringsförening.  Det är en del av ArkDes praktiknära forskning, som genom tematiska projekt bjuder in tvärdisciplinära team att utforska nya metoder och sätt att tänka i stadsplaneringen.