Till innehåll på sidan

Andra städers erfarenheter av t ex naturbaserade lösningar

Vill ni ta del av andra städers erfarenheter av till exempel naturbaserade lösningar, digital omställning eller hantering av demografiska förändringar?

Ansök då till utlysningen för Innovation Transfer Networks som är öppen 10 januari till 20 Mars 2024! I Partner search tool (se nedan) kan ni hitta vilka städers erfarenhet ni kan ta del och lära er av. Idag öppnade URBACT utlysningen för Innovation Transfer Networks (ITN). 

Detta innebär en möjlighet för Europeiska städer att lära av projekt genomförda inom EU-initiativet Urban Innovative Action (UIA) och anpassa till sina lokala förutsättningar. Städer som har implementerat UIA projekt kommer att vara lead partners.

URBACT erbjuder städer en unik möjlighet att lära av andra europeiska städer för att förbättra och utveckla arbetet med hållbar stadsutveckling. URBACT-nätverk främjar erfarenhetsutbyte mellan städer och stärker urbana aktörers kapacitet att utveckla effektiva lösningar.

Man kan säga att URBACT är en accelerator för hållbar stadsutveckling i Europa som gör det möjligt för städer att dra nytta av den beprövade URBACT-metoden.

URBACT Innovation Transfer Networks (ITN) ger städer ett ramverk för att överföra och lära av projekt utvecklade och implementerade inom Urban Innovative Actions. Städer som har genomfört ett UIA-projekt kommer att fungera som Lead Partners. Städer som vill överföra erfarenheter och kunskaper från UIA-projekt har nu chansen att göra det!

PARTNER SEARCH TOOL

LÄS MER OM URBACT METODEN HÄR

Lär er mer om utlysningen

Redan nästa vecka finns möjlighet att delta vid två olika informationsträffar kring denna utlysning. En europeisk som URBACts sekretariat arrangerar och en svensk arrangerad av den nationella kontaktpunkten Tillväxtverket.

EUROPEISK INFORMATIONSTRÄFF 16 JANUARI KL. 10-11

SVENSK INFORMATIONSTRÄFF 18 JANUARI KL. 9-11

HÄR FINNS INFORMATION OM UTLYSNINGEN OCH OM HUR MAN KAN HITTA PROJEKTPARTNERTS

 

För komplett information här