Till innehåll på sidan
En linje av marmor skär genom ett bostadsområde. Konstverk av Anna Högberg och Johan Tirén

Marmorlinjen i Kristianstad av konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén. Foto: Ricard Estay

13 videor berättar om ny kunskap om offentlig konst

I 13 videohälsningar berättar konstnärer och forskare om de tio utvalda projekten i utlysningen Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö, som genomförs i samarbete med Formas 2020–2024. Möt personerna bakom projekten och hör dem berätta om varför de vill jobba med att hitta ny kunskap om konstens roll i samhället. Vi får dessutom möta initiativtagare och jurymedlemmar som berättar varför utlysningen sjösattes och hur bedömningsarbetet har gått till.

13 videor berättar om ny kunskap om offentlig konst (statenskonstrad.se)

Såväl storstad, bruksort och landsbygd som konstverk ska studeras och utvecklas i projekten som utförs av deltagare från 31 organisationer: universitet, konstnärliga verksamheter, aktiebolag samt offentliga och ideella organisationer. Kommuner från norr till söder deltar i sex av projekten. I alla projekt ingår både forskare och konstnärer som aktiva deltagare och det finns en stor bredd vad gäller konstnärliga perspektiv och uttryck. Projekten har också ett starkt konstnärligt inslag och de ska genom skapandeprocesser leda till ny kunskap och lyfta fram nya perspektiv på samhällsutmaningar. I flera fall studeras också konstnärsrollen inom Gestaltad livsmiljö.

De tio forskningsprojekten tar sig an flera perspektiv som ingår i politikområdet Gestaltad livsmiljö; till exempel stadsplanering, offentlig konst, medborgarskap, demokrati, barn, unga och äldre, hållbarhet, design, historia och hantverk. Många olika samhällsbyggande sektorer finns representerade. Här lyfts konstnärliga perspektiv och den offentliga konstens roll i förhållande till arkitektur, form, design och kulturmiljö i utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer. Det handlar om arkitekturens, formens, designens, kulturmiljöns och konstens värde i samhällsutvecklingen.

De tio mångdisciplinära projekten beviljades finansiering om runt 40 miljoner kronor för att söka ny kunskap för fältet under fyra års tid.

Utlysningen har tillkommit på initiativ av Statens konstråd i samverkan med Formas, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Boverket.