Mikael Wallberg

projektledare för Hyllieprojektet på Malmö stadsbyggnadskontor.

Mikael är utbildad landskapsarkitekt med erfarenhet från både offentlig- och privat sektor.

Hyllieprojektet är ett annorlunda planeringsprojekt eftersom det kombinerar ett stort utbyggnadsområde med utvecklingen av två angränsande miljonprogramsområden. Sammanlagt beräknas Hyllieprojektet rymma cirka 12 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser.

Malmö stad

Inlägg

Städers periferi

De viktigaste förutsättningarna för Malmös tillkomst som stad var havet och den bördiga slätten. I dagens Malmö finns många stadsmiljöer som berättar om staden och havet men inga som berättar om staden och slätten. Det finns också en tydlig tendens: städer blir vackrare från vattnet, genom alla omvandlade hamnområden, men fulare från land eftersom ytterområden…

 • Av: Malmö stad

  Städers periferi – en outnyttjad resurs

  Ingen vill riskera att hamna utanför. Ingen vill befinna sig i periferin, varken i vänkretsen eller i staden. Städers periferi består ofta av trista ytterområden långt bort från den attraktiva kärnan. I ett sånt läge planeras och byggs Hyllie. I arbetet med en fördjupad översiktsplan för södra Hyllie, se www.malmo.se/sodrahyllie, har vi tagit tag i…

  • Av: Malmö stad

   Malmö behöver nya vattenledningar

   Det skiljer åtta år i medellivslängden mellan de områdena med längst respektive kortast medellivslängd i Malmö. Dessutom har skillnaderna i livslängd mellan låg- och högutbildade konstant ökat sedan 1970-talet. Det är frustrerande och fick mig att tänka på en storsatsning för 150 år sen som gav häpnadsväckande resultat på folkhälsan. Medellivslängden i Stockholm var i…

   • Av: Malmö stad

    Vi vill bygga världens första cykelboulevard

    Bostadsområdet Holma i förgrunden med Pildammsvägen till höger. Kroksbäck ligger på andra sidan parken med kullarna. Foto Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor. De flesta malmöbor vet hur Holma och Kroksbäck ser ut. När man passerar utanför områdena ser man parkeringar, parallellgator och likadana stora hus. Här ser helt enkelt ganska trista ut. Om man istället skulle…

    • Av: Malmö stad

     Hyllie är ett unikt integrationsprojekt

     Hur kopplar vi då ihop Holma och Kroksbäck med det nya Hyllie centrum? (en karta finns i slutet av inlägget) I planeringen arbetar vi med att den nedsänkta stadsmotorvägen Annetorpsvägen, mellan Holma och Kroksbäck och utbyggnadsområdet Hyllie, ska överbryggas på tre sätt: 1. Stadskoppling Hyllie boulevard ska dras över barriären och förlängas in i Holma…

     • Av: Malmö stad

      Så läker vi ihop södra Malmö

      För en vecka sedan presenterade kommissionen för ett socialt hållbart Malmö sin slutrapport. I rapporten pekas på de stora sociala skillnaderna i Malmö och så lyfts ett antal mål och förslag till åtgärder fram. I planeringen av Hyllie ställs frågorna om integration på sin spets eftersom det där planeras för en stadskärna som ska läka…

      • Av: Malmö stad