Mattias Örtenvik

Projektchef Hyllie, E.ON Sverige

Mattias Örtenvik är chef för Sustainable City på E.ON och ansvarar för E.ONs aktiviteter kring hållbar stadsutveckling med fokus på integrerade infrastrukturlösningar inom främst energi, transporter och avfall. Han har från grunden byggt upp koncept, metodik och plattform för E.ONs arbete, vilket nu har implementerats och tillämpas i flera städer i Sverige.

Mattias Örtenvik har tidigare erfarenhet av hur man i större skala kan bygga upp, integrera och testa innovationer så som nu görs i Hyllie i Malmö där samverkan sker mellan kommun och externa aktörer inom ramen för ett klimatkontrakt. Han har arbetat inom energi- och infrastruktursektorn i 15 år och har tidigare haft roller inom operativ kommunal verksamhet samt varit miljöchef under 5 år för E.ONs nordiska verksamhet.

E.ON

Inlägg

Hyllie som testbädd för framtidens energilösningar

Energimarknaden och energisystemet i Europa, Norden och Sverige är på väg att förändras. Med mer förnybar energi i form av vind och sol i produktionsmixen, nya sätt att använda energi, t.ex. elbilar, samt nya tekniska lösningar för mer effektiv energianvändning, kommer energilandskapet och villkoren för både konsumenter, distributörer och producenter av energi att bli annorlunda…

  • Av: E.ON