Marcus Ljungqvist

Miljöstrateg med en inriktning på trafik och transportfrågor på Miljöförvaltningen

Marcus Ljungqvist är projektledare på miljöförvaltningen där de huvudsakliga uppgifterna rör Malmö stads utveckling e-mobility samt person- och godstransportfrågor.

Malmö stad

Inlägg

En utmaning som sporrar till mer hållbara transporter.

Foto Felix Gerlach. ”I Hyllie ska resandet till stor del ske till fots och på cykel, kompletterat av bra kollektivtrafik. Utöver kollektivtrafiken etableras smarta lösningar för gas- och elfordon.” Så står det att läsa i Klimatkontrakt för Hyllie. Det dokument som Malmö stad, E.ON och VA SYD tillsammans har tagit fram och undertecknat. Utmaningarna är…

  • Av: Malmö stad