• Städers periferi

    De viktigaste förutsättningarna för Malmös tillkomst som stad var havet och den bördiga slätten. I dagens Malmö finns många stadsmiljöer som berättar om staden och havet men inga som berättar om staden och slätten. Det finns också en tydlig tendens: städer blir vackrare från vattnet, genom alla omvandlade hamnområden, men fulare från land eftersom ytterområden…
  • Städers periferi – en outnyttjad resurs

    Ingen vill riskera att hamna utanför. Ingen vill befinna sig i periferin, varken i vänkretsen eller i staden. Städers periferi består ofta av trista ytterområden långt bort från den attraktiva kärnan. I ett sånt läge planeras och byggs Hyllie. I arbetet med en fördjupad översiktsplan för södra Hyllie, se www.malmo.se/sodrahyllie, har vi tagit tag i…