• Smarta nät i Hyllie

    Smarta nät är en av pusselbitarna som bidrar till att vi kan lösa klimatfrågan. Bakgrunden är att vi behöver ställa om energisystemet mot mer förnybar energiproduktion som vind och sol. När vi får in mer förnybar energi från sol och vind i systemet, så får vi stora variationer i tillgången eftersom sol och vind är…