Indra-Jeet Mistry

Handläggare WWF hållbara städer / Project Manager Sustainable Cities

Mail:
jeet.mistry@wwf.se

Twitter: @IndraJeetMistry

WWF

Inlägg

Urban motståndskraft

Chengdu, Kina, utnämndes 2011 av FN till en förebild inom resilient utveckling för sin tvååriga rekonstruktion efter jordbävningen 2008 som gjorde en miljon människor hemlösa. I stället för att misströsta, tog staden katastrofen som ett tillfälle att investera i bättre infrastruktur och katastrofberedskap. Mexico City har de senaste åren alltmer utmärkt sig för sitt arbete…

 • Av: WWF

  De grönaste städerna

  I många av de ledande städerna inom urban hållbarhet har aktivt medborgarskap spelat en avgörande roll. iStockphotos_© Jakub Wójtowicz Freiburgs medborgare stoppade i början på 70-talet bygget av ett kärnkraftverk, vilket startade en process som gjort staden till ett centrum för solenergi och en av världens ledande städer för hållbar urban utveckling. På ett liknande…

  • Av: WWF

   Städer klimatanpassar sig

   Orkanen Katrina som drabbade New Orleans 2005, var den allvarligaste anläggningsolyckan i USA:s historia och en av de största naturkatastroferna. Foto: National Geographic Stock, Tyrone Turner/WWF. New Orleans har inlett ett arbete med att skydda och återställa våtmarkerna i Mississippideltat för att öka motståndskraften mot översvämningar, orkaner och en höjd havsnivå till följd av klimatförändringarna.…

   • Av: WWF

    FOSSILFRIA STÄDER

    San Francisco är en av tusentals städer som arbetar med att minska sina koldioxidutsläpp ©Nils Kahle - 4fr photography_iStock Oslo har höga mål för sin klimatpolitik: fossilfri uppvärmning och kollektivtrafik till 2020, och 50 procents reduktion av koldioxidutsläppen i hela staden till 2030 jämfört med 1990. Växjös klimatplan är en av världens mest ambitiösa med…

    • Av: WWF

     STÄDER STÄLLER OM

     In 2004 Barcelona built Europe's largest urban solar array (10,500 sq m), at the Forum Esplanade as a monument to its solar orientation. © Chris Wood I ett unikt initiativ för en stad införde Gainesville, Florida, på egen hand 2009 inmatningstariffer för elektriska solpaneler, vilket snabbt ledde till en femdubbling av solelsproduktionen. Barcelona var den…

     • Av: WWF

      STÄDERS SOPOR SOM RESURS

      Fotograf: Ana Elisa Ribeiro Bildtext: Curitiba belönar sopsortering med komplementära valutor. Curitiba i Brasilien har med hjälp av komplementära valutor förvandlat sopor till en resurs, som kan bytas mot bussbiljetter, mat och skolböcker. San Francisco gjorde 2009 sopsortering obligatoriskt och har målet noll avfall 2020, det vill säga inga sopor till tipp eller förbränning. Och…

      • Av: WWF

       STÄDER KONSUMERAR GRÖNT

       Bristols St Nicholas Markets. Copyright: Destination Bristol. Sendai var en av ledarna för den japanska gräsrotsrörelsen för grön upphandling på 1990-talet och mer än 90 procent av stadens inköp görs idag från en lista med gröna produkter. Calgary Dollars är en av de mest aktiva lokala valutorna i världen, med ungefär 1 000 varor och…

       • Av: WWF

        Hållbarhet från A till B

        Guangzhous nya BRT transporterar 800 000 passagerare per dag. © ITDP China _itdp.org.cn London blev 2003 den största staden i världen som infört trängselavgifter, vars inkomster dessutom finansierar en utbyggnad av kollektivtrafiken. Amsterdam blev 2007 den första storstaden i väst där cykeln gick om bilen som privat transportmedel. Och Guangzhou byggde 2010 på kort tid…

        • Av: WWF

         STÄDER BYGGER HÅLLBARHET

         © BioRegional Berlin blev med programmet Energisparsamverkan en föregångare inom renoveringar av byggnader för att spara energi. I utkanten av Tianjin, en av Kinas största städer, byggs en ekologisk modellstad med låga koldioxidutsläpp som kan replikeras av andra städer. Och i Sonoma Mountain Village i USA byggs världens största One Planet Community, med 80% lägre…

         • Av: WWF

          STÄDERNAS GRÖNA LUNGOR

          © iStockphotos_iulicanul Stockholm har skyddat ett stort sammanhängande grönområde i hjärtat av staden genom att ge det status som en nationalpark. Auckland har utvecklat en modell för naturvänlig stadsplanering där gröna korridorer skyddar mot översvämningar och ökar biodiversiteten. Och Chicago har blivit ledande inom gröna tak med planer på 6000 installationer till 2020. Det är…

          • Av: WWF

           STÄDER SKÖRDAR HÅLLBART

           © Photo by Jennifer Cockrall-King (foodgirl.ca). Used with permission by author. Havanna blev på 1990-talet en pionjär inom urbant jordbruk och täcker idag själv 45-100 procent av behovet av färska grönsaker. Gent lanserade 2009 köttfria torsdagar, en policy som sedan spritt sig till en rad städer runt om i världen. Och San Fransisco är en…

           • Av: WWF

            Stan är full av vatten

            © Flickr, melvdesigns Med regnvatteninsamling, återvinning och avsaltning har Singapore blivit världsledande i vattenhantering på grund av sitt läge som en tätbefolkad stadsstat på en ö utan färskvattensjöar. New York blev på 1990-talet en pionjär inom betalning för ekosystemtjänster genom sitt skydd av vitala avrinningsområden norr om staden. Och Hanois vattenbruk, där avloppsvatten återanvänds, försörjer…

            • Av: WWF

             STÄDER RENSAR LUFTEN

             © Flickr_eddiejdf Toronto, Kanada, har under 2000-talet blivit en pionjär i forskningen om luftföroreningarnas inverkan på hälsan. Vitoria-Gasteiz, Spanien, har med en ambitiös transportplan och utbyggnad av ett grönt bälte runt stadskärnan blivit en av Europas städer med renast luft. Och Dehli, Indien, som vid millennieskiftet var en av världens tio mest förorenade städer, har…

             • Av: WWF

              STÄDER TAR LEDNINGEN

              © NASA / WWF-Canada Städer har blivit allt mer pådrivande aktörer inom hållbar utveckling. Inom de flesta hållbarhetsfrågor finner man några städer som tagit ledningen med innovativa projekt och policys. Det är några iakttagelser som WWF gör på sin internationella sajt Urban Solutions for a Living Planet, en global inventering av urbana hållbarhetsprojekt som lyfter…

              • Av: WWF