Vi som skriver:

 • Rådet för Hållbara städer
 • Samarbetsparter
 • Övriga

Utan ramar för vad som är möjligt Pia Jonsson om Nairobis informella bosättning Korogocho

Stadsutveckling ser utan tvekan ut på olika sätt beroende på var i världen man befinner sig. Regelverk och ekonomi sätter ramarna för vad som är möjligt att genomföra. Pia Jonsson berättar om projektet Korogocho Streetscapes som drivs av Arkitekter utan gränser. Det skapar liv på gatorna i Nairobi.

 • Av: Hållbar Stad

  Fri från att konsumera "Genom att prata om ekonomin kunde vi prata om vad som var viktigt"

  Staden är traditionellt sett en plats som konsumerar snarare än producerar. Varor flödar in och avfall flödar ut, som en oändlig och ohållbar kedja. Går det att förändra? Kan vi tänka på nya sätt? Malin Aghed är en av många personer som har valt att förändra sina konsumtionsmönster.

  • Av: Hållbar Stad

   Sveriges väg mot en hållbar välfärd Konsumtion, ojämlikhet och bostadsbrist stora utmaningar

   Väntan är över! Den 1 juni överlämnade Agenda 2030-delegationen rapporten I riktning mot en hållbar välfärd, till regeringen. I den föreslagna handlingsplanen efterlyses bland annat en mer sammanhållen och samstämmig styrning. Urbaniseringen beräknas inte avstanna under någon nära framtid. Den handlar inte längre om att människor från landsbygden flyttar intill staden. Dagens urbanisering är snarare sammankopplad med…

   • Av: Hållbar Stad

    "Det finns ingen one-size-fits-all" Annika Lindberg på SKL om det lokala arbetet med hållbarhetsmålen

    Det pågår ett aktivt arbete med Agenda 2030 på många håll i Sverige. Kommuner, landsting och regioner fyller en viktig funktion i det lokala arbetet med agendan. Annika Lindberg, samordnare för Agenda 2030 på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) berättar om vilka initiativ och utmaningar som finns i dagsläget. Hur ser SKL på Agenda 2030?…

    • Av: ArkDes