World Urban Forum och IFHP inom Främjande av hållbar stadsutveckling

Fotograf: bild 1,3,4: Per Liedner, bild 2: Jonas Torsvall Fyra samverkande myndigheter har deltagit i de två internationella konferenserna World Urban Forum 6(WUF6) i Neapel och 56th IFHP World Congress (International Federation for Housing and Planning) i Göteborg. Boverket, Formas och Riksantikvarieämbetet deltog var för sig med seminarier, föreläsningar och andra aktiviteter på WUF6, medan…

  • Av: Boverket